Stadig få konkurser trods coronakrise

Publiceret 13-10-2020
Nyhed Analyse

Ny analyse fra Finans Danmark viser, at der indtil videre kun er indgivet konkursbegæringer på 108 danske virksomheder om ugen siden coronakrisens start. Dermed er antallet af konkurser siden marts omtrent på samme niveau som under de foregående års økonomiske opsving. En stor del af de virksomheder, der er blevet ramt af konkurs, var allerede økonomisk udfordret inden coronakrisen. Men nogle brancher er hårdere ramt af konkurser end andre, også selvom de generelt var økonomisk robuste før krisen. Det drejer sig især om rejsebureauer, persontransport og hoteller.

Få konkurser

Siden uge 11 i marts 2020, hvor Danmark blev lukket ned for første gang, har vi set 108 konkursbegæringer om ugen eller knap 3.300 konkursbegæringer i alt. Dermed har det ugentlige antal konkurser under coronakrisen været på omtrent samme niveau, som det var henover samme periode de seneste år. Her var der i gennemsnit 114 konkurser om ugen.

Finans Danmarks analyse viser desuden, at langt de fleste konkursramte virksomheder havde svage økonomiske nøgletal, allerede inden krisen satte ind. To ud af tre konkursramte virksomheder havde negativ soliditet eller indtjening, inden krisen begyndte, og knap halvdelen havde både negativ soliditet og negativ indtjening.

”Tallene viser, at trods det bratte dyk i den økonomiske aktivitet, som fulgte med coronaepidemiens udbrud, så ser vi faktisk ikke flere konkurser sammenlignet med årene, før epidemien ramte. Når vi ser bort fra krisens første uger, hvor antallet af konkurser midlertidigt lå meget lavt, så er det faktisk slående, hvor meget udviklingen i antal konkurser uge for uge svarer til, hvad vi plejer at se.”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, og fortsætter:

”Det relativt lave antal konkurser er godt nyt og er også et udtryk for, at det overordnet er lykkedes at begrænse coronakrisens omfang herhjemme. Ikke mindst som følge af hjælpepakkerne og hjælp fra bankerne, som har bevilget lån og lånetilsagn for knap 105 mia. kr. til 7.200 danske virksomheder. Her er det også værd at bemærke, at ser vi på de virksomheder, der er gået konkurs, så havde flertallet af dem faktisk økonomiske udfordringer allerede før coronakrisen. Coronakrisen var altså næppe den eneste store udfordring, de kæmpede med.”

 

Udsatte brancher under corona

Rejsebureauer, persontransport, hoteller og vikarbureauer er blandt de brancher, der er absolut hårdest ramt af krisen, og det er også her, vi har set den største stigning i antallet af konkurser sammenlignet med tidligere år. Disse brancher stod ikke i forreste række, da samfundet så småt blev genåbnet over sommeren, og det er fortsat meget usikkert, hvornår efterspørgslen i disse brancher for alvor vender tilbage – og i hvilket omfang.

I disse brancher var betydeligt flere af de konkursramte virksomheder også forholdsvis veldrevne, inden krisen ramte. Det kan tyde på, at disse virksomheder i højere grad gik konkurs som følge af selve coronakrisen.

”Man skal være opmærksom på, at nogle brancher stadig er hårdt ramt. Det skyldes ikke mindst måden, som restriktioner og forsigtig adfærd har ramt vores rejsevaner og det omfang, vi spiser og mødes ude. Vi kan da også se i tallene, at disse brancher er hårdere ramt end andre, når det gælder konkurser. Her peger tallene på, at konkurserne oftere skyldes selve krisen og de dystre fremtidsudsigter, der fortsat præger de brancher, og knapt så ofte en skrøbelig virksomhedsøkonomi ved indgangen til krisen.”

 

Læs hele Finans Danmarks analyse her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde