Reguleringen af Fintech skal være international

Publiceret 26-02-2020
Nyhed

Copenhagen Fintech Policy har i dag afgivet høringssvar på Finanstilsynets diskussionsoplæg – ”Fintech - spændingsfeltet mellem finansiel regulering og ny teknologi. Copenhagen Fintech Policy er et nyt samarbejdsinitiativ mellem DI, Finans Danmark, Finansforbundet og teamet i Copenhagen Fintech. Copenhagen Fintech Policy skal fungere som en politiske talerør for de mange fintech startups og SMV’er.

Af høringssvaret fremgår det, at det er Copenhagen Fintech Policy’s overordnede holdning, at fintechregulering
som udgangspunkt:

  • skal tilstræbes at ske på europæisk, hvis ikke globalt niveau
  • i videst muligt omfang bør være teknologineutral
  • skal sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse
  • skal sikre lige spilleregler mellem markedsdeltagerne
  • ikke unødigt må hindre innovation og udvikling.

”Vi skal først og fremmest have skabt klarhed over, om der er behov for ny regulering, eller om aktiviteterne omfattes af eksisterende lovgivning. Dansk enegang på området skal vi så vidt muligt undgå. Det helt afgørende er, at vi får fælles regler på europæisk plan eller måske ligefrem globalt plan”, siger Lars Frelle- Petersen, direktør DI.

Lige spilleregler bør være et bærende princip i Finanstilsynets virke og al regulering. Det vil sige at samme aktivitet skal reguleres ens. Det gælder ikke mindst i forhold til big tech-virksomheder. Hvad angår mindre, nystartede virksomheder, kan det i højere grad begrundes at give regulatoriske frirum.

”Det er vigtigt, at europæiske virksomheder sikres lige adgang til data. Bedre dataadgang og stærkere datadeling i både den offentlige og den private sektor er et afgørende skridt for en konkurrencedygtig dataøkonomi. Det skal naturligvis på en måde, så virksomheders og forbrugeres sikres privatliv.
Den nuværende regulering skaber asymmetrier, hvorved nogle virksomheder skal dele deres data, mens andre skal dele data uden gensidighed. Derfor bør alle virksomheder, der opererer i EU, stille deres data til rådighed for andre sektorer. Det bør ske via standardiserede, sikre API'er, som er den bedste vej frem i  forhold til at skabe en fair og sikker datadrevet økonomi”, siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark. 

Læs høringssvaret her.

Camilla Thorning

Pressechef

COPENHAGEN FINTECH – POLICY lanceres som et partnerskab mellem Finansdanmark, DI og Finansforbundet og Copenhagen Fintech.

Copenhagen Fintech Policy er et nyt samarbejdsinitiativ mellem DI, Finansdanmark, Finansforbundet og teamet i Copenhagen Fintech. Copenhagen Fintech Policy skal fungere som en politiske talerør for de mange fintech startups og SMV’er. Copenhagen Fintech Policy arbejder for at styrke fintech-økosystemet samt at bidrage til, at København og Danmark kan styrke sin position som fintech-hub i Skandinavien.

Dansk FinTech har igennem de senere år været et unikt vækst- og jobskabelseseventyr, og vi ser en positiv synergi mellem den etablerede finanssektor og FinTech vækstgazeller. Det skaber nye muligheder for ansatte inden for finans og Tech – og bidrager i det hele taget til yderligere vækst og jobskabelse. Copenhagen FinTechs succes skyldes i høj grad, at mange aktører har samlet kræfterne – og når DI, Finans Danmark og vi nu også går sammen om policy-arbejdet for dansk FinTech håber vi, at det vil bane vejen for yderligere vækst, jobskabelse og fremdrift inden for FinTech i Danmark, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Dansk Fintech har været inde i en eksponentiel udvikling, siden Copenhagen Fintech gik i luften i 2016. Som vækstorganisation har Copenhagen Fintech udviklet en unik model baseret på et innovativt samspil mellem startups, etablerede virksomheder, vidensmiljøer og investorer, som på få år har medvirket til at flytte Dansk Fintech fra at være ”ikke eksisterende” som styrkeposition til ifølge en aktuel rapport fra Startup Genome at være blandt de 20 stærkeste globale centre.

 ”Copenhagen Fintech har fra begyndelsen fokuseret på at udnytte de innovative synergier mellem agile, kreative startups, der tænker nyt og mere veletablerede virksomheder, som har musklerne og erfaringen til at få de nye idéer ud på markederne og brugerne. Det er væsentligt at organisationerne bag Copenhagen

Fintech Policy vil bruge deres politiske erfaring til at viderebringe budskaber for de små virksomheder. Det er en enorm styrke for udviklingen af dansk fintech siger Thomas Krogh Jensen, adm. direktør i Copenhagen Fintech

 

Facts om udviklingen i Dansk Fintech

  Antal Startups og
SMV’er
Investeringer Startup Jobs Partnerskaber ml.
Startups og
etablede spillere* 
 2015   70  95 mio DKK  700   <10
 2016  120  246 mio DKK  1000  >20
 2017  170  420 mio DKK  1500  >40
 2018  230  2100 mio DKK  2200  >70
 2019  250  1800 mio. DKK  3000*  >100+
2020 250 1600 mio. DKK    

*estimeret af Copenhagen Fintech

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde