Oversigt over tiltag i forbindelse med Corona-epidemien

Publiceret 21-04-2020
Nyhed

Dette er vedtaget eller på vej i forhold til at hjælpe virksomhederne i den nuværende situation med Corona-virus. Læs desuden mere om coronavirus og din virksomhed på www.virksomhedsguiden.dk:

 

 • Udskyde betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat
  Omfatter: store virksomheder
  Betyder: Betalingsfrister forlænges med en måned(Likviditet øges med 90 mia. kr. i 4 måneder) 
 • Udskyde betalingsfrister for moms og b-skat
  Omfatter: SMV’er og mellemstore virksomheder
  Betyder: Betalingsfrister forlænges. SMV'ers momsindbetalinger kan konverteres til lån svarende til 40 mia. kr.  
 • Lønkompensation
  Omfatter: Lønmodtagere i private virksomheder
  Betyder: Hvis man oplever at faldet i omsætningen er større end 30 procent, så kan man få 90 procent i lønkompensation (max 30.000)
 • Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer
  Omfatter: Alle
  Betyder: Bankerne har endnu mere kapital til udlånsformål (ca. 14 mia. kroner eller potentiale for udlån på 200 mia. kroner)
 • Garantiordning
  Omfatter: Store virksomheder (markedskonform pris)
  Betyder: Nye lån til virksomheder med nedgang i omsætningen på over 30 procent. Risici deles mellem staten (70%) og banken (30%)
 • Garantiordning
  Omfatter: SMV’er (subsidieret pris)
  Betyder: Nye lån til virksomheder med nedgang i omsætningen på over 30 procent. Risici deles mellem staten (70%) og banken (30%)
 • Dækning af faste omkostninger
  Omfatter: Virksomheder på tværs af brancher. 
  Betyder: Hvis faldet i omsætningen er større end 35 procent eller hvis virksomheden i en periode har haft forbud mod at holde åbent, kan man få op til 80 procent af de faste udgifter dækket.
 • Kompensationsordning for selvstændige
  Omfatter: Selvstændige og freelancere op til 10 ansatte.
  Betyder: Hvis man oplever et fald i omsætningen over 30 procent, kan man få 90 procent i lønkompensation (max. 30.000). man skal have haft en omsætningen på minimum 10.000 kr. før corona. For selvstændige omfattede af forbuddet mod at holde åbent, kan der kompenseres 100 procent (max. 23.000)
 • Kompensation for arrangører af større arrangementer
  Omfatter: Større arrangementer
  Betyder: kompensation ved arrangementer med 1000 eller 500 deltagere som er blevet aflyst.
 • Likviditetskaution i EKF
  Omfatter: SMV’ers eksport og store virksomheder (risikodækning)
  Betyder: Der kan være udfordringer pga. brud på virksomheders værdikæde, så kaution hjælper med eksportaktiviteter. Gælder hvis over 10 procent af omsætningen er eksportrelateret.
 • Statslig garantidækning for handel og eksport 
  Omfatter: Alle virksomheder
  Betyder: Giver en øget mulighed for at eksportvirksomheder kan købe de forsikringer, de har brug for. Tabsrammen er 5 mia. kr. og garantirammen på 30 mia. kr.  Staten påtager sig risici for tab på kreditforsikringer.
 • Rejsegarantifonden
  Omfatter: rejseselskaber + kompensation for aflyste rejser
  Betyder: For at undgå konkurser styrkes fonden med 1,5 mia. kroner
 • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden
  Omfatter: Fx opstartsvirksomheder
  Betyder: VF tilbyder 75/100% finansiering i tidlig faser (ramme 1.500 mio. kr.), 1:3 til ventureselskab. (ramme 700 mio. kr.)
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme
  Betyder: National platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, der skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaseret crowdfunding.
 • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020
  Omfatter: SMV'er
  Betyder: 350 mio. kr. ekstraordinært til Innovationsfondens Innobooster ordning.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde