Overimplementering af EU-regler er dyrt for danske husholdninger og virksomheder

Publiceret 20-08-2020
Høringssvar Nyhed

Et nyt lovforslag indebærer overimplementering af EU-krav i dansk lovgivning og gør det dyrere for kunderne, skaber ulige konkurrencevilkår og hæmmer bankers og realkreditinstitutters muligheder for at understøtte dansk økonomi til gavn for husholdninger og virksomheder, ikke mindst under coronakrisen, lyder det fra Finans Danmark.

Finans Danmark har netop afgivet høringssvar på Erhvervsministeriets udkast til lovforslag, som skal implementere en række ændringer af EU’s krisehåndteringsdirektiv i dansk lovgivning. Som noget nyt stilles der også krav i den europæiske lovgivning om, at en vis del af den kapital, som et pengeinstitut skal kunne bruge til at dække tab, hvis instituttet bliver nødlidende (NEP-kravet), skal bestå af særlige gældsinstrumenter, hvor investor får tab før almindelige kreditorer (såkaldt subordination). Disse instrumenter er dyrere at udstede og øger derfor kreditinsti-tutternes omkostninger. Direktivet giver ellers mulighed for at begrænse subordinationskravet, ligesom der gives mulighed for en gradvis indfasning af kravene, så de først træder i kraft 1. januar 2024. Men på trods af det lægger erhvervsministeren op til dansk overimplementering, som betyder, at danske institutter mindst indtil 2024 pålægges strengere krav end institutter i f.eks. de øvrige nordiske lande.

”Kravene vil gøre det dyrere for kunderne, fordi det er betydeligt dyrere at udstede de særlige gældsinstrumenter. Det er den forkerte medicin i en tid, hvor mange danske husholdninger og virksomheder er presset økonomisk som følge af coronakrisen, og hvor udfasningen af hjælpepakkerne står for døren. Derfor er der behov for en fleksibel fortolkning af kravene, der gør det lettere for banker og realkreditinstitutter at hjælpe husholdninger og virksomheder igennem de svære tider”, siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

”Finans Danmark beder ikke om at blive undtaget for krav. Men de danske institutter bør blive behandlet på lige fod med de lande, vi sammenligner os med.
Det er afgørende, hvis de danske institutter inden for reglerne skal kunne understøtte økonomien under krisen. I blandt andet de øvrige nordiske lande har myn-dighederne allerede under henvisning til coronakrisen udskudt indfasningen til 2024”, siger Ulrik Nødgaard.

Lovforslaget indeholder også unødig stram regulering i forhold til realkreditinstitutterne.

”Regeringens eget nedsatte organ, Erhvervslivets EU- og Regelforum, som skal sikre enklere regulering for erhvervslivet, er kommet med en klar anbefaling om, at krav om subordinering og NEP-krav for alle danske pengeinstitutter, herunder SIFI-institutter først skal implementeres 1. januar 2024. Forummet anbefaler også, at realkreditinstitutternes gældsbuffer skal følge sammen indfasning som for pengeinstitutters NEP-krav og krav til subordinering Jeg håber naturligvis, ministeren lytter til sit eget rådgivende organ og ændrer lovforslaget” siger Ulrik Nødgaard.

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Dansk overimplementering af EU-lovgivning om krisestyring og kapitalkrav til skade for dansk økonomi

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde