Nye samfundsforudsætninger gældende for 1. halvår 2021

Publiceret 01-10-2020
Nyhed

Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye samfundsforudsætninger for 1. halvår 2021. Pensionsselskaber og pengeinstitutter benytter sam-fundsforudsætningerne, når de beregner pensionsprognoser for afkast til deres kunder, og de anbefales også anvendt for investeringsprodukter.

De fælles afkastforudsætninger blev med virkning for 2. halvår 2020 udvidet på en række områder, så de nu både kan anvendes på pension og investering. Afkastforventninger for investering og pensionomfatter nu også investeringshorisonter for 1-5 år og 6-10 år for alle aktivklasser, og opdateringsfrekvensen er ændret fra årlig til halvårlig for begge tidshorisonter.  

Den turbulente udvikling på investeringsmarkederne i løbet af 2020 har medført ændringer i afkastforventningerne for de fleste aktivklasser. Siden coronakrisen toppede i marts er renterne faldet globalt, og aktiemarkederne er steget, og det slår igennem på de forventede afkast for de fleste aktivklasser. Effekten er specielt udtalt for den 5-årige investeringshorisont, hvor afkastforventningerne til de fleste obligations- og aktieklasser er mindsket. Der er dermed tale om en skærpelse af de tendenser, som allerede tegnede sig ved offentliggørelsen af samfundsforudsætninger for 2. halvår 2020. Omvendt er afkastforventningerne på den 6 til 10-årige horisont justeret noget op for de fleste af aktivklasserne.

”Udvidelsen af samfundsforudsætningerne er blevet godt modtaget hos vores medlemmer, som dermed har fået et nyt værktøj, der kan bruges ved udvikling af nye investeringsprodukter og i rådgivningen af kunderne. Det giver et stærkt fundament til gavn for investorerne, også i perioder som nu, hvor usikkerheden er høj” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark og fortsætter:

”Investeringsprodukter henvender sig typisk til investorer med en tidshorisont over tre år, og i det perspektiv er der faktisk både godt og dårligt nyt i de nye afkastforventninger. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at afkastforventningerne ikke er en facitliste, slet ikke med den usikkerhed, der i øjeblikket præger de finansielle markeder som følge af coronakrisen. Og for den enkelte investor skal afkastforventningerne i høj grad ses i lyset af den pågældendes porteføljesammensætning m.m.”

Rådet for Afkastforventninger er et uafhængigt og sagkyndigt råd, som er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Rådet består af tre uafhængige eksperter, som er udpeget for tre år ad gangen. Rådet blev nedsat i 2018.

De nye samfundsforudsætninger træder i kraft pr. 1. januar 2021.

For yderligere information henvises til Rådet for Afkastforventningers hjemmeside 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde