Ny digital identitet skal gøre det lettere at være bankkunde

Publiceret 24-09-2020
Nyhed

En ny digital EU-identitet skal kunne anvendes i forbindelse med legitimering ved oprettelse af en bankkonto, og det skal være muligt at genanvende oplysninger, hvis man opretter et kundeforhold i en ny bank – også hvis den nye bank er beliggende i et andet EU-land. Det er et af forslagene i EU Kommissionens digitale strategi for det finansielle område. Det er et stærkt og ambitiøst initiativ, Kommissionen tager nu. Og Finans Danmark opfordrer til, at planerne bygger på de erfaringer og investeringer, vi allerede har foretaget i Danmark og i de øvrige nordiske lande.

Kommissionen har i dag fremlagt en ny digital strategi på det finansielle område. Digitalise­ring står meget højt på dagsordenen i EU. Og corona-situationen har kun forstærket dette fokus – for digitaliseringen har vist sig at være en helt central forudsætning for at opretholde et højt aktivitetsniveauet i samfundet trods fysisk nedlukning.

Et af de væsentlige nye indsatsområder i strategien er muligheden for at anvende digitale identiteter på tværs af EU - også i den private sektor. I den nye strategi foreslår EU-Kommissionen, at den juridiske ramme skal være på plads i 2024.

”Siden 2010 har vi danskere kunne identificere os med et personligt NemID. Men løsningen har kun kunnet bruges i Danmark. Kommissionens planer åbner op for, at man kan bruge sin sikre digitale identifikation i hele EU. Og det ikke bare til offentlige e-services, som når man melder flytning eller søger om SU digitalt men også til f.eks. identifikation i EU’s banker. Det vil komme os alle til gode”, siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark

Ud over at kunne oprette en bankkonto, skal det også være muligt at genanvende afgivne oplysninger, hvis man opretter et kundeforhold i en ny bank – også hvis den nye bank er beliggende i et andet EU-land.

”For borgerne i EU vil det være et stort fremskridt, da det i dag kan være tidskrævende og bøvlet at oprette en bankkonto i et andet land end det land, borgeren er bosiddende i. Det har mange borgere erfaret, f.eks. i forbindelse med oprettelse af en konto til afholdelse af udgifter til et feriehus, som er beliggende i et andet EU-land”, siger Ulrik Nødgaard.

De nordiske lande er vel nok det område i EU, som er nået længst med digitalisering af samfundet. Finanssektoren har her sammen med det offentlige været en væsentlig drivkraft til at opnå succes, herunder især samarbejdet med det offentlige om eID-løsninger. Denne model ønsker EU altså nu at udbrede til alle medlemsstater.

”Vi har været et foregangsområde i det nordiske område. Vi har høstet en række erfaringer, som hele EU med fordel kan drage nytte af. Herhjemme bliver NemID i 2021 til MitID, og implementeringen af EU's vision på området bør derfor ske under hensyntagen til de betydelige investeringer, der allerede er foretaget i digitale ID-løsninger, både i Danmark og flere andre lande, herunder vores nordiske naboer”, siger adm. direktør Ulrik Nødgaard.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde