Ny datastrategi er godt nyt for forbrugerbeskyttelsen, innovation og konkurrence

Publiceret 19-02-2020
Nyhed

Bedre dataadgang og stærkere datadeling i både den offentlige og den private sektor er et afgørende skridt for en konkurrencedygtig EU-dataøkonomi. Det mener Finans Danmark, der derfor glæder sig over EU Kommissionens nye data-strategi, der netop er offentliggjort.

”Adgang til data er en katalysator for økonomisk vækst og kan forbedre konkurrenceevnen på det globale marked. Adgang til data muliggør nye og innovative forretningsmodeller. Og adgangen til data er også en forudsætning for anvendelse af kunstig intelligens, som kan hjælpe os med at løse nogle af klodens svære klimaudfordringer. Derfor er det af afgørende betydning at sikre, at der bliver bedre adgang til både offentlige og private data”, siger adm. direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Datadeling og kunstig intelligens giver mulighed for, at Europa kan øge velstanden for borgerne og sætte skub i væksten for virksomhederne. I banksektoren betyder det, at man blandt andet vil kunne forbedre kundeoplevelsen, øge cybersikkerheden, øge forbrugerbeskyttelsen og styrke risikostyringen. Og det vil understøtte bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask. Det er derfor positivt, at strategien lægger vægt på en styrket adgang til værdifulde, offentlige data.

Det er en barriere, at der i dag ikke findes en ensartet praksis for datadeling på tværs af EU. Bedre dataadgang og datadeling i den digitale økonomi skal baseres på gensidige fordele og standarder, så alle markedsdeltagere kan etablere nye og innovative forretningsmodeller. Alle aktører skal stilles lige på tværs af sektorer og landegrænser.

”Bankerne er allerede i dag forpligtet til at dele kontooplysninger med andre, men har ikke selv den samme ret til at tilgå andre aktørers data. Det stiller bankerne dårligere i konkurrencen, da der ikke er nogen gensidighed. De nuværende forskelle i dataadgangen forhindrer bankerne i at tilbyde deres kunder mere innovative tjenester og skal løses inden for en harmoniseret europæisk ramme”, siger Ulrik Nødgaard.

Finans Danmark finder det positivt, at flere sektorer nu skal dele deres data, men det er væsentligt, at der kommer en multisektoriel tilgang, så alle data sættes i spil på ensartede vilkår. Det vil give forbrugerne mulighed for nye innovative produkter, sikre lige vilkår for alle aktører og de bedste rammer for forbrugerbeskyttelse. En lettere og mere homogen adgang til disse oplysninger vil kunne bidrage til at gøre den europæiske banksektor endnu mere konkurrencedygtig og gøre det lettere for en dansk bank at tilbyde et kundeforhold til eksempelvis en spansk bankkunde – uden at have fødderne på spansk jord. Udover håndhævelse af den eksisterende lovgivning, som vil gøre markedsdata tilgængelig på rimelige vilkår, vil standardisering af definitioner, vilkår og politikker være et stort skridt fremad.

Etisk brug af data gennem en sikker og standardiseret adgang, bør være kernen i den nye europæiske strategi for data og den kommende datalov. It-sikkerheden skal være i højsædet. Og data skal kun deles med kundernes udtrykkelige samtykke.

Læs EU kommissionens datastrategi her. 

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde