Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre love

Publiceret 13-11-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til lovforslaget om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. Forslaget indeholder en EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen og justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte.

Formålet med lovforslaget er en EU-retlig tilpasning af reglerne for foreningsbeskatningen og justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier.

Vi anerkender i vores høringssvar behovet for en EU-retlig tilpasning. Men vi giver samtidig udtryk for en bekymring for måden, hvorpå der tilpasses og for konsekvenserne for de danske investorer, som vil opleve en merbeskatning af deres afkast fremadrettet.

Vi fremlægger i vores høringssvar nogle konkrete alternative justeringer, som kan sikre, at et merprovenu kanaliseres retur til investorerne.

 

Lene Schønebeck

Skattechef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar på lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier mv.) – j.nr. 2018-2626

Høring

Høringsbrev vedr. forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde mv.).

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde