Lave renter giver store besparelser til virksomhederne

Publiceret 14-02-2020
Nyhed Analyse

Fra 2014 til 2019 er den gennemsnitlige rente på erhvervslån faldet fra 3,6 pct. til 2,3 pct. Det har medført en besparelse for de danske virksomheder på ca. 3,9 mia. kr. i 2019, når man tager højde for stigningen i deres lån i samme periode. Det viser en ny beregning baseret på Nationalbankens seneste opgørelse over rentebetalinger.

Virksomhedernes samlede renteudgifter udgjorde 7,9 mia. kr. i 2019 mod 11,2 mia. kr. i 2014. Det giver umiddelbart et fald i renteudgifter på 3,3 mia. kr. I samme periode har virksomhederne dog øget deres lån i bankerne med 23 mia. kr., svarende til en stigning på 7 pct. Korrigerer man for virksomhedernes stigende låneomfang, ender virksomhedernes sparede renteudgifter i 2019 dermed på 3,9 mia. kr. som følge af rentefaldet siden 2014.

”Det lave renteniveau har bidraget til, at de danske virksomheder har fået stadig bedre finansieringsmuligheder i løbet af de senere års økonomiske opsving. Samtidig har de lave renter givet virksomhederne gode muligheder for at konsolidere sig, da deres renteudgifter generelt er faldet,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, og fortsætter:

”Vi har da også set et vist løft i bankernes udlån til virksomhederne. Men virksomhederne har generelt holdt igen med investeringer i de senere år trods fremgangen i økonomien og de gode finansieringsmuligheder. Det er sandsynligvis erfaringerne fra krisen og de mange usikkerhedsmomenter i den internationale økonomi, der har bidraget til en vis forsigtighed i virksomhederne.”

Renten på virksomhedernes indlån i bankerne er også faldet. Bankerne har længe skullet placere likviditet til negative renter i Nationalbanken og i pengemarkedet, og det har medført, at mange virksomheder nu også oplever negative renter på deres indlån. Den gennemsnitlige indlånsrente for virksomheder har således været negativ siden 2017. Og hvor virksomhederne i 2014 havde renteindtægter på 0,7 mia., har de nu udgifter til negative indlånsrenter på 0,6 mia. kr.

Rentefaldet har dog været noget mindre end på lån. Virksomhedernes indlånsrente faldt således med 0,6 pct.-point fra 2014 til 2019, hvor renten på deres lån faldt med 1,3 pct.-point. Og ser man på de samlede betalinger, er virksomhedernes renteudgifter altså faldet med 3,3 mia. kr. i samme periode, mens de har mistet 1,3 mia. kr. i indtægter. Netto er virksomhedernes renteudgifter altså faldet med 2 mia. kr. fra 2014 til 2019.

”Set under et har de lave renter været til gavn for de danske virksomheder og den økonomiske aktivitet. De lave renter har bidraget til, at det økonomiske opsving er blevet så langt, som det er,” siger cheføkonom Niels Arne Dam.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde