Langt de fleste privatkunder får hjælp i banken

Publiceret 30-04-2020
Nyhed

98 pct. af de privatkunder, som har været i kontakt med deres bank om økonomisk hjælp, har fået det bevilget. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark på baggrund af indberetninger fra fire af de største banker. Analysen viser samtidig, at det er relativt få, som indtil nu har haft behov for hjælp.

Tal fra fire af de største banker i Danmark viser, at ca. 5.200 privatkunder indtil nu har fået hjælp af deres bank under coronakrisen. I kroner og øre udgør hjælpen samlet set mindst 125 mio. kr. Det svarer til, at 98 pct. af privatkunderne, hvor der har fundet en sagsbehandling sted, har fået hjælp.

”Tallene viser, at bankerne hjælper langt de fleste af de privatkunder, der er kommet i økonomisk klemme under coronakrisen. Det skal ses i sammenhæng med, at 98 procent af de virksomheder, hvor der har fundet en egentlig sagsbehandling sted, også har fået hjælp i banken. Der tegner sig med andre ord et klart billede af, at bankerne hjælper både virksomheder og privatkunder i stor stil”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark.

Siden coronakrisen ramte Danmark, har ca. 5.200 privatkunder fået økonomisk støtte som følge af coronakrisen. Privatkunderne har fået hjælp i form af ydelseshenstand på banklån, bevilget overtræk i banken for at kunne betale deres realkreditlån samt låne- og kreditforhøjelser.

Finans Danmarks analyse viser samtidig, at det er relativt få privatkunder, som på nuværende tidspunkt har haft brug for bankens hjælp. Det er positivt, lyder det fra Finans Danmark.

”Langt de fleste familier er heldigvis økonomisk godt rustet til coronakrisen. Mange privatkunder har en sund økonomi med et ret stort rådighedsbeløb og en pæn opsparing. Hertil kommer, at regeringens lønkompensationsordninger betyder, at mange danskere heldigvis kan beholde deres job, og skulle de blive ledige, har vi i Danmark et solidt dagpengesystem. Det er medvirkende til, at antallet af privatkunder, der har fået økonomisk hjælp i banken, indtil videre ikke er højere. Vores forventning er dog, at det billede vil ændre sig, hvis krisen bliver længerevarende”, siger Niels Arne Dam.

 

Fakta og baggrund:

Finans Danmark har indhentet oplysninger fra fire af de største banker i Danmark om, hvordan corona-relaterede sager fra deres erhvervs- og privatkunder er blevet håndteret. De indberettende banker er Danske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank og Spar Nord. For samlede banklån på det danske marked skønnes de fire bankers markedsandel at være omtrent 60 procent. Indberetningerne omfatter perioden medio marts frem til fredag den 24. april.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde