Kun få er blevet ledige som følge af konkurser

Publiceret 28-06-2020
Nyhed

Ny analyse fra Finans Danmark viser, at virksomhederne, der er ramt af konkurs under coronakrisen, kun tegner sig for en beskeden del af stigningen i den samlede ledighed. Analysen viser desuden, at der kun er få konkurser blandt de helt små virksomheder, men at de konkursramte virksomheder til gengæld i gennemsnit er større end dem, der gik konkurs under opsvinget fra 2013 til 2020.

Siden coronakrisens begyndelse er der indtil videre indgivet konkursbegæringer på 122 danske virksomheder om ugen, eller ca. 1.800 virksomheder i alt. Det er lidt færre ugentlige konkurser, end det vi har set under det økonomiske opsving fra 2013 til 2020, hvilket bl.a. skyldes kompensationsordningerne og hjælp fra pengeinstitutterne.

De konkursramte virksomheder havde knap 5.800 ansatte til sammen (ekskl. virksomhedsejere). De udgør dog stadig en beskeden del af den ledighedsstigning, vi har set siden krisens start på ca. 41.000, og endnu mindre set i forhold til antallet af nytilmeldte ledige over krisen på ca. 145.000.

”Med ca. 41.000 nye ledige har coronakrisen haft betydelig effekt på antallet af ledige i Danmark. Antallet af ansatte i de konkursramte virksomheder udgør dog en ganske beskeden andel heraf. Den kraftige stigning i ledigheden er således ikke særligt relateret til konkurser, men snarere til virksomheder, der har været nødt til at skære ned,” siger Niels Arne Dam, underdirektør og cheføkonom i Finans Danmark.

Flere konkurser i vente

Målt på antal ansatte er virksomheder ramt af konkurs under coronakrisen dog i gennemsnit lidt større end de virksomheder, der blev ramt af konkurser under det langvarige økonomiske opsving fra 2013 til begyndelsen af 2020. Krisens konkurser har i gennemsnit berørt 449 ansatte pr. uge, hvor det historiske gennemsnit under opsvinget lå på 247 ansatte pr. uge. Ser vi på andelen af konkursramte virksomheder, der har flere end 10 ansatte, er den steget fra 14 pct. under opsvinget til 19 pct. under coronakrisen.

Tendensen til flere ansatte i de konkursramte virksomheder under coronakrisen hænger bl.a. sammen med, at antallet af enkeltmandsvirksomheder ramt af konkurs har været særligt lavt siden krisens begyndelse sammenlignet med konkursstatistik for årets første uger, inden krisen ramte.

”Jeg hæfter mig ved, at virksomheder ramt af konkurs i krisens første måneder har haft flere ansatte end dem, der blev ramt af konkurs under det langvarige opsving fra 2013 og frem til denne vinter. Det peger på, at coronakrisens bratte start har ramt store såvel som små virksomheder i udvalgte brancher. Det kan samtidig indikere, at hjælpepakkerne i særlig grad har hjulpet de helt små virksomheder,” siger Niels Arne Dam og fortsætter:

”Hvis de relativt få konkursramte enkeltmandsvirksomheder skyldes hjælpepakkerne, risikerer vi at se en markant stigning i antal enkeltmandsvirksomheder under konkurs, når hjælpepakkerne udfases.”

 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde