Kommissionshøring om nyt initiativ for bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu

Publiceret 11-12-2020
Høringssvar

EU-Kommissionen har offentliggjort en høring om bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu.

Vi støtter som udgangspunkt tiltag, der er med til at understøtte, at bæredygtighed i højere og højere grad forankres i virksomhedsledelsen. Det er vigtigt, at virksomheder indtænker bæredygtighed bredt i deres forretningsmodeller. Det gælder både i forhold til risici og forretningsmuligheder. Styringsmodeller og god selskabsledelse generelt bør derfor have en holistisk tilgang til bæredygtighed.

Henset til de mange allerede eksisterende initiativer og lovgivningskrav mener vi dog, at der er behov for en grundig afdækning af området for blandt andet at undgå dobbeltregulering. Det gælder blandt andet på det finansielle område, hvor der i forvejen er indført en række EU forordninger med krav til virksomhederne.

I forhold til et muligt initiativ på området mener vi, at Kommissionen bør se i retning af et EU rammeværk baseret på informationsforpligtelser. Det vil være i tråd med udviklingen af et mere standardiseret ramme-værk for ikke-finansiel rapportering i forbindelse med den igangværende revision af direktivet om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger. Kommissionens overvejelser om indførelse af detaljerede lovkrav om involvering af interessenter, mener vi derimod er unødvendigt indgribende og byrdefulde for virksomhederne og vil skabe uklarhed. Vi mener, at det er vigtigt at fastholde, at det er virksomhedens ejere og generalforsamling, der er retningsgivende og bestemmende for virksomhedens udvikling og mål.

 

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Kommissionshøring om nyt initiativ for bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu

Høring

Public consultation: Sustainable corporate governance

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde