Kapitalmarkedsunion skal understøtte genopretning af økonomien og den grønne omstilling i EU

Publiceret 24-09-2020
Nyhed

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort en handlingsplan for den videre udvikling af det fælles kapitalmarked i EU over de kommende år. Finans Danmark bakker op om handlingsplanen – og især om de initiativer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet. Til gengæld efterlyses der en bedre regulering af markedsdata.

Et velfungerende fælles kapitalmarked i EU er afgørende for at styrke vækst og beskæftigelse i alle 27 EU-lande. Ikke mindst nu i kølvandet på COVID-19-pandemien, hvor der er et akut behov for at finansiere genopretningen af den europæiske økonomi. Desuden er et velfungerende EU-kapitalmarked afgørende for at understøtte bæredygtige investeringer og den grønne omstilling i hele EU.

“Genopretning af økonomien i EU og den grønne omstilling skal gå hånd i hånd. Og et stærkere og mere effektivt kapitalmarked på tværs af alle 27 EU-lande er en vigtig forudsætning for, at vi kan nå i mål med både den ambitiøse grønne omstilling og styrke den europæiske økonomi,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering og Opsparing i Finans Danmark.

 

Nem adgang til data

EU-Kommissionens handlingsplan indeholder initiativer, der har til formål at sikre let adgang til pålidelige og sammenlignelige bæredygtighedsdata for både finansielle og ikke-finansielle selskaber samt initiativer, der skal gøre alternative og bæredygtige investeringer lettere tilgængelige for de ikke professionelle investorer.

”Det er et vigtigt indsatsområde, fordi standardiserede nøgletal til måling og rapportering på bæredygtighed er afgørende for at sikre gennemsigtighed og derigennem at accelerere omstillingen til et mere bæredygtigt samfund på tværs af brancher og landegrænser i EU,” siger Birgitte Søgaard Holm, og fortsætter:

”Hvis vi skal nå i mål med de ambitiøse europæiske klimamål, skal alle finansielle muskler aktiveres. Et af de vigtige skridt er at forbedre rammevilkårene for at sammensætte bæredygtige produkter til investorerne. På den måde kan vi tiltrække endnu mere finansiering til den grønne omstilling af Europa.”

 

Forbrugere i centrum

Handlingsplanen indeholder også en række forslag, som skal være med til at øge den finansielle forståelse samt øge tiltroen til de finansielle markeder blandt de europæiske forbrugere. Begge dele er et afgørende fundament for et fælles velfungerende kapitalmarked. Finans Danmark støtter især EU-Kommissionens fokus på at ensrette væsentlige investorbeskyttelses regler på tværs af finansiel regulering, samt fokus på at gøre investorinformation simplere og mere relevant for visse typer af detailinvestorer.

“Hvis vi skal styrke opsparings- og investerings-kulturen i EU, er det afgørende, at vi sætter de europæiske forbrugeres finansielle interesser i centrum. Den nye handlingsplan fra EU-kommissionen er et skridt i den rigtige retning,” siger Birgitte Søgaard Holm.

 

Behov for bedre regulering af markedsdata

De finansielle aktørers stigende omkostninger til markedsdata er til gengæld ikke et emne, som EU-Kommissionen har valgt at prioritere i de kommende års arbejde. Det er ellers en udfordring, som påvirker både gennemsigtigheden på værdimarkederne og investorernes afkast negativt. I handlingsplanen foreslås etablering af en offentlig tilgængelig og samlet oversigt over priser, det såkaldte ”Consolidated Tape”, som dog ikke er nok til at løse problemet.

”Vi opfordrer EU-Kommissionen til at kigge nærmere på den eksisterende regulering på området, hvor vi gennem en årrække har oplevet en bekymrende udvikling i omkostningerne ved at anvende markedsdata. Det er en central udfordring, som skal løses, for at vi kan få et effektivt kapitalmarked i Europa,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde