Især unge bliver lokket til hvidvask – men de ved ikke, det er kriminelt

Publiceret 07-07-2020
Nyhed

Sager om unge, der bliver overtalt og udnyttet til at være muldyr for kriminelle, får politiet til at advare. Alligevel er det under hver femte, der har hørt om begrebet og ved, at det er strafbart. Det viser en måling, som Epinion har foretaget for Finans Danmark.

Det kan lyde uskyldigt. En ven eller en tilfældig person henvender sig og beder om hjælp med en transaktion. Det kan være at hæve nogle penge, som personen overfører til din konto. Købe et gavekort eller en vare. Historierne er mange. Målet det samme: at få sløret sporet til den kriminelle selv.

Det er især børn og unge, der lokkes til at blive muldyr for småkriminelle. De tilbydes måske en beskeden betaling for at hjælpe. Men hjælpen er i virkeligheden en kriminel handling. En handling, der kan straffes med bøde.

”Muldyret får overført penge til sin konto fra den kriminelle og hæver efterfølgende oftest pengene i en automat til bagmanden. På den måde sløres sporet. Beløbet, der gennemsnitligt bliver hvidvasket for på denne måde, er 15.000 kroner. Så det er hvidvask i en anden skala, end vi har set i de store hvidvasksager. Men det ændrer ikke på, at det er ligeså kriminelt”, siger digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen.

Kendskabet mangler

Der er dog ikke mange, der kender til metoden. I en rundspørge, som Epinion har foretaget for Finans Danmark, svarer kun 17,4 procent, at de kender til begrebet med muldyr.

Når man spørger, om de i alt 1012 respondenter ved, at muldyr reelt medvirker til hvidvask, svarer halvdelen, at det var de ikke klar over.

Især de unge er uvidende om, hvilke konsekvenser det kan have at agere muldyr for andre.

62,6 procent af de unge under 30 år i rundspørgen ved slet ikke, at man medvirker til hvidvask ved at være muldyr. Og 36, 5 procent er ikke klar over, at det er en kriminel handling.

”Vi ved, at langt de fleste, der bliver lokket til at være muldyr, er unge mænd og drenge mellem 14-24 år. Derfor er det vigtigt at få øget netop denne gruppes bevidsthed om, at den hjælp, de måske tror, de yder for andre, kan blive dyr for dem selv. De kan ende med at blive straffet for medvirken til hvidvask”, siger Michael Busk-Jepsen.

 

 

 

 

Camilla Thorning

Pressechef

Fakta om muldyr

Et muldyr er en person, der vidende eller uvidende overfører illegalt erhvervede penge eller pakker mellem forskellige pengekonti eller personer.

Relevante links:

Politi: Undgå at blive et muldyr

Europol: 228 arrest and over 3800 money mules identified in global action against money laundering

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde