Indberetningspligt for bankerne om aggressiv skatteplanlægning (DAC 6)

Publiceret 15-06-2020
Nyhed

EU direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (Directive on administrative cooperation) påligger medlemsstaterne at gennemføre lovgivning om indsamling og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Den seneste tilføjelse er nummer 6 i rækken (EU) 2018/822 af 25. maj 2018.

Folketinget vedtog den 19. december 2019 implementeringen af dette direktiv, hvorefter rådgivere og mellemmænd om grænseoverskridende ordninger skal indberette om disse til Skattestyrelsen pr. 1. juli 2020.

De danske pengeinstitutter kan derfor være forpligtet efter loven, primært i deres rolle som mellemmænd, til at indberette grænseoverskridende ordninger, som opfylder betingelserne for indberetning. Det er vigtigt at bemærke, at almindelige dagligdags bankforretninger ikke vil være omfattet af indberetningspligten. Der vil kun være indberetningspligt for ordninger, som opfylder følgende overordnede betingelser:

  1. Der skal være tale om en grænseoverskridende ordning, hvilket betyder, at ordningen skal have forbindelse til flere medlemslande eller et medlemsland og et tredjeland. Det kan være fordi, parterne er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige lande.
  2. Den grænseoverskridende ordning skal indeholde mindst ét af de særlige kendetegn, der er oplistet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 kapitel 3.
  3. For visse af ovennævnte kendetegn skal det tillige kunne fastslås, at det primære formål eller et af de vigtigste formål med ordningen er at op-nå en skattefordel. Vurderingen af om det er tilfældet, skal foretages under hensyntagen til alle relevante forhold og omstændigheder, en person med rimelighed kan forventes at opnå ved en ordning.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde