Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Publiceret 17-11-2020
Høringssvar

Finans Danmark har den 13. oktober 2020 modtaget udkast til vejledning om opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter.

De foreslåede ændringer i vejledningen giver os anledning til bemærkninger for så vidt angår tillægget til solvensbehovet for forudsete, signifikante stigninger i fradraget for misligholdte eksponeringer (NPE-bagstopperen). Sådanne forudsete sølje 1-fradrag i kapitalgrundlaget afspejler efter vores vurdering ikke en risiko for instituttet, som ikke er dækket eller tilstrækkeligt dækket af søjle 1-kapitalkravet, men alene et kommende lovkrav, og bør derfor i overensstemmelse med de nye præciserede bestemmelser i CRDV-direktivet om fastsættelse af søjle 2-kapitaltillæg ikke indgå ved opgørelsen af instituttets solvensbehov. Kommende forudsete sølje 1-fradrag i kapitalgrundlaget kan derimod indgå i institutternes kapitalplanlægning, herunder i vurderingen af den hensigtsmæssige kapitaloversdækning.

 

Gennemføres det foreslåede tillæg til solvensbehovet for forudsete, signifikante stigninger i fradraget for misligholdte eksponeringer vil det reelt være at sidestille med en strengede implementering af de nye fælles EU-bestemmelser i kapitalkravsforordningen (CRR) om minimumsfradraget for misligholdte eksponeringer, som vi ikke finder begrundet i risikoovervejelser.

 

Michael Friis

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde