Høringssvar vedrørende udkast til ”simpelt låneoverblik” for boliglån

Publiceret 03-12-2020
Høringssvar

Finanstilsynet har 22. oktober 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit i høring. Med udkastet introduceres et nyt dokument – et ”simpelt låneoverblik” – som realkredit- og pengeinstitutter skal udlevere til kunden, når institutterne afgiver lånetilbud på boliglån.

Det danske marked for realkreditlån og prioritetslån giver danske boligejere adgang til meget billige og forbrugervenlige lån, og det danske realkreditmarked er velfungerende. Finans Danmark hilser tiltag velkomne, som har til formål yderligere at fremme transparens, konkurrence og mobilitet på markedet for boliglån. Det gælder også det foreslåede nye dokument: ”simpelt låneoverblik”.

Finans Danmark bidrager gerne til arbejdet med at sikre, at det nye dokument bliver så relevant, meningsfuldt og oplysende for kunderne som overhovedet muligt. På den baggrund peger vi i høringssvaret på en række tilpasninger af dokumentet, så det bliver mere retvisende og giver mest værdi for kunderne i sammenhæng med de øvrige lovpligtige oplysninger, de modtager i et lånetilbud.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar vedrørende ”simpelt låneoverblik”

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde