Høringssvar vedrørende særlige institutioners optagelse af lån m.v. og strategi for finansiel risikostyring

Publiceret 17-11-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

I høringssvaret opfordrer Finans Danmark til, at en række konkrete formuleringer gøres mere klare, samt at der udarbejdes en vejledning eller et cirkulære til bekendtgørelsen. Dette vil være til stor hjælp i den dialog, kreditinstitutterne skal have med de konkrete institutioner, i bestræbelserne på sammen at finde de bedste egnede finansieringsløsninger.

Tina Oreskov

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Optagelse af lån m.v. og strategi for finansiel risikostyring for særlige institutioner

Høring

Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finan-siel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde