Høringssvar til lov om Klima-skovfonden

Publiceret 02-10-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkastet til lov om Den Danske Klima-skovfond

Den bæredygtige dagsorden er vigtig, og Finans Danmark bakker op om ordningen for en klima-skovfond. Det kan sikre CO2-oplagring i vedmassen (træerne), reduceret jordbehandling af lavbundsjorder, gode betingelser for biodiversiteten og flere rekreative arealer.

Finans Danmark ser også positivt på, at lodsejere sikres en éngangskompensation for tabte indtægter ved udtagning af lavbundsjord. Det er dog vigtigt, at éngangskompensationen fuldt ud dækker den værdiforringelse, som jordudtagningen medfører.

 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Udkast til lov om Klima-skovfonden

Høring

Udkast til lov om Klima-skovfonden

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde