Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven m.v.

Publiceret 20-01-2020
Høringssvar

Skatteministeriet har d. 20. december 2019 sendt udkast til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven i høring.

Ændringen vedrører indeksering af de faste afgifter. Finans Danmark har afgivet høringssvar med fokus på, at det ikke er realistisk for kreditinstitutterne at implementere lovændringen inden for den foreslåede frist 1. marts 2020. Finans Danmark foreslår på den baggrund, at indekseringen af den faste tinglysningsafgift tidligst træder i kraft 1. juli 2020.

 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven m.v.

Høring

Udkast til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven m.v.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde