Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om opgørelse af systemisk buffer

Publiceret 28-09-2020
Høringssvar

Bekendtgørelsen implementerer nye EU-regler i Danmark vedrørende en systemisk buffer, der kan anvendes som tillæg til kapitalkravet til eksponeringer, hvor der vurderes at være en særlig samfundsøkonomisk risiko.

I udkastet til bekendtgørelsen foreslås i en særlig dansk regel om, at institutterne skal offentliggøre resultatet af deres opgørelse af den institutspecifikke systemiske buffersats. Dette ligger ud over, hvad EU-reglerne kræver. Finans Danmark ser ikke nogen grund til, at danske penge- og realkreditinstitutter underlægges strengere offentliggørelseskrav end institutter i andre EU-lande.

Finans Danmark finder også, at der bør være en varslingsperiode for aktiveringen af den institutspecifikke systemiske buffersats, ligesom der er for den kontracykliske buffersats.

Michael Friis

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om opgørelse af systemisk buffer

Høring

Høring over bekendtgørelse om opgørelse afvden systemiske buffer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde