Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Publiceret 28-09-2020
Høringssvar

I udkastet foreslås de gældende regler ændret, således at Finanstilsynet får mulighed for at pålægge en virksomhed at anvende en højere andel egentlig kernekapital eller en højere andel kernekapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg, end fastsat i hovedreglen. Denne afvigelse fra hovedreglen kan anvendes , hvis der er særlige forhold i institutter, der taler for det.

Den foreslåede ændring implementerer en ny direktivbestemmelse og giver ikke anledning til bemærkninger.

Da der ikke er nogen erfaringer for, hvordan denne nye direktivbestemmelse skal administreres, opfordrer Finans Danmark Finanstilsynet til at være tilbageholdende med at anvende den nye beføjelse, indtil der tegner sig en fælles tilsynspraksis på området hos de europæiske tilsynsmyndigheder. 

 

Michael Friis

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Høring

Høringsbrev om udkast til bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinsitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde