Høringssvar vedr. udkast til ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)

Publiceret 29-05-2020
Høringssvar

Transport- og Boligministeriet har 22. maj 2020 sendt udkast til ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020) i høring.

Finans Danmark har afgivet høringssvar om, at vi støtter, at man kombinerer indsatsen for en grøn almen boligsektor med tiltag, der styrker samfundsøkonomi og beskæftigelse. Samtidig understreges vigtigheden af, at Landsbyggefonden også fremover har tilstrækkelige midler til at fortsætte sin støtte til boligorganisationerne og leve op til intentionerne bag aftalen om statsgaranterede lån.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvare: Lovforslag om forhøjelse af Landsbygge-fondens renoveringsramme i 2020

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde