Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Publiceret 29-05-2020
Høringssvar

Skatteministeriet har 18. maj 2020 sendt udkast til Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love i høring. Lovudkastet udmønter dele af Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning af 15. maj 2020.

Finans Danmark bakker op om formålet med at skabe mere tryghed om boligskatterne for både eksisterende og kommende boligejere. Det er positivt for både samfundet, boligejere og kreditinstitutter, at der kommer nogle klare rammer omkring boligskatterne. For at undgå misforståelser hos boligejerne bør det præciseres enten i lovteksten eller i bemærkningerne hertil, at den midlertidige indefrysningsordning kan til- og fravælges med virkning fra 2. halvår 2021.

Det er vigtigt, at der sikres gennemsigtighed omkring boligejernes til- og fravalg af indefrysningsordningerne, så det er muligt for panthavere at se og hente aktuelle oplysninger om, hvad den indefrosne (rest)gæld udgør. Herudover er det vigtigt, at der ved udformningen af den permanente indefrysningsordning tages højde for eksisterende sikkerhedsstillelser i boligen og fremtidige låneomlægninger, og at statens pantesikkerhed ikke får fortrinsret i forhold til øvrige pantesikkerheder.

Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør

Høringssvar

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af ejendoms-vurderingsloven og forskellige andre love

Høring

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde