Høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om politik for sund virksomhedskultur i pengeinstitutter m.fl. samt udkast til vejledning hertil

Publiceret 06-01-2020
Høringssvar

Udkastet fastlægger de nærmere regler om indhold og efterlevelse af en skriftlig politik, som skal medvirke til at forhindre, at pengeinstitutter, betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter overtræder den finansielle lovgivning og bliver brugt til hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Finans Danmark er meget positiv over for dette tiltag.

Høringssvar

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om politik for sund virksomhedskultur i pengeinstitutter m.fl. samt udkast til vejledning til bekendtgørelse om politik for sund virksomhedskultur i pengeinstitutter m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde