Høringssvar vedr. EU-Kommissionens handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Publiceret 25-05-2020
Høringssvar

EU-Kommissionen lancerede den 7. maj 2020 en ny handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Handlingsplanen blev sendt i høring i EU-Specialudvalget med henblik på at modtage input til brug for fastlæggelsen af regeringens foreløbige holdning.

Finans Danmark støtter Kommissionens handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og vi mener, at det er afgørende med en stærk og koordineret indsats på området.

Handlingsplanen bygger på vigtige hovedtemaer, som vi overordnet mener alle vil være værdiskabende i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Finans Danmarks hovedfokus for styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering er samarbejde og informationsudveksling. Finans Danmark har derfor blandt andet foreslået, at regeringen etablerer et offentlig-privat samarbejde, hvor banker og myndigheder i et fortroligt rum kan udveksle oplysninger. 

Ligeledes er det vigtigt, at der etableres lignende samarbejder på tværs af EU for effektivt at kunne samarbejde om de grænseoverskridende sager, hvor kriminelle forsøger at udnytte det finansielle system i EU. Der er derfor behov for, at der i arbejdet med effektiviseringen og harmoniseringen af EU-lovgivningen er fokus på at understøtte muligheden for, at myndigheder og sektor kan dele oplysninger og udnytte ekspertisen på begge sider.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde