Høringssvar vedr. effekten af regimet for Systematiske Internalisatorer (SI) for obligationer og derivater (non-equities)

Publiceret 04-05-2020
Høringssvar

ESMA har som et led i det igangværende MiFIDII/MiFIR review udsendt en høring om effekten af regimet for Systematiske Internalisatorer (SI) for obligationer og derivater (non-equities), som blev introduceret 3. januar 2018.

Finans Danmark peger indledningsvis på, at den dårlige datakvalitet er et generelt problem og der bør tages højde herfor i de ændringer af MiFIDII/MiFIR, der måtte overvejes.

Derudover peger Finans Danmark på, at da SI’ere stiller deres kapital til rådighed og dermed er udsat for betydelige risici, er det centralt at kravene til at stille priser til rådighed for kunderne er rimelige. Dette er adresseret i ESMAs Q&A på området – men det er level 3 og dermed ikke juridisk bindende. Det bør derfor implementeres på niveau 1 eller 2.

Finans Danmark har desuden en række andre forslag til forbedring af SI regimet for non-equities.

 

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

Høringssvar

Finance Denmark response to ESMA consultation on SI and non-equity

Høring

Consultation Paper on MiFIR report on Systematic Internalisers in non-equity instruments

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde