Høringssvar vedr. effekten af det relativt komplekse transparensregime på aktieområdet

Publiceret 04-05-2020
Høringssvar

ESMA har som et led i det igangværende MiFIDII/MiFIR review udsendt en høring om effekten af det relativt komplekse transparensregime på aktieområdet, som blev introduceret 3. januar 2018.

Finans Danmark peger indledningsvis på, at den dårlige datakvalitet er et generelt problem og der bør tages højde herfor i de ændringer af MiFIDII/MiFIR, der måtte overvejes. Ligeledes undrer Finans Danmark sig over, at ESMA foreslår at fjerne Systematiske Internalisatorer (SI) som godkendte enheder til at opfylde aktiehandelsforpligtelsen, da det vil genindføre det børsmonopol på handelssiden, som allerede kendes fra markedsdata området. Dette vil være i strid med såvel MiFIDII/MiFIR som Kapitalmarkedsunionen. I tillæg vil det forværre kundernes frie valg og kvaliteten af kundernes eksekvering.

Finans Danmark foreslår en række forbedringstiltag af transparensregimet.

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

Høringssvar

Finance Denmark response to ESMA consultation on equity transparency

Høring

MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the double volume cap mechanism and the trading obligations for shares

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde