Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger)

Publiceret 21-01-2020
Høringssvar

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 19. december 2019 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger) i høring. Finans Danmark har afgivet høringssvar om, at vi ser en række uklarheder, hvis der bliver tale om en opdelt belåning.

Tina Oreskov

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger).

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger).

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde