Høringssvar til udkast til revideret vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

Publiceret 27-07-2020
Høringssvar

Finans Danmark kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til revideret vejledning om hvidvaskloven og for processen, som Finanstilsynet har gennemført i forbindelse revideringen. Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er et højt prioriteret område for vores medlemmer, og Finanstilsynets løbende inddragelse af interessenterne i vejledningsarbejdet er afgørende for at sikre anvendeligheden af vejledningen i praksis. 

Selvom vejledningen med revideringen nu omfatter de seneste lovændringer og uddyber andre udvalgte afsnit, er der fortsat et behov for, at vejledningen bliver mere operationel og uddyber hvidvasklovens regler og forarbejder for bedst muligt at guide de omfattede virksomheder og personer i deres indsats som dørvogtere for det finansielle system.  

Finans Danmark har derfor i sit høringssvar en række forslag og ønsker, som retter sig mod specifikke afsnit i vejledningen, hvor der særligt ses at være behov for uddybning eller præciseringen af reglerne.  

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar til udkast til revideret vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

Høring

Høring vedr. udkast til revideret vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde