Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

Publiceret 24-08-2020
Høringssvar

Finanstilsynet har den 30. juni 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger i høring.

Udkastet fastlægger de nærmere regler om betingelser for udpegning af væsentlige risikotagere, kravene til virksomhedernes lønpolitik samt ændringer i offentliggørelses- og indberetningskravene.

Det er Finans Danmarks synspunkt, at reglerne skal implementeres så direktivnært som muligt i forhold til kapitalkravsdirektivet (CRD V).

Ida Bruun

Seniorkonsulent

Høringssvar

Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde