Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Publiceret 04-05-2020
Høringssvar

Finans Danmark støtter principperne i bekendtgørelsen, som definerer, hvorledes de af hvidvaskloven omfattede virksomheder og personer skal indberette data til brug for Finanstilsynets risikovurdering. Finanstilsynets risikovurdering vil underbygge hvidvasklovens risikobaserede grundprincip i tilsynet med de omfattede virksomheder og personer.

Finans Danmark har dog flere bemærkninger til de datapunkter, der er beskrevet i udkastet til bekendtgørelsen. En del bemærkninger begrundes i en uklarhed om, hvilke præcise data, der skal indberettes.

Det er afgørende, at bekendtgørelsens datapunkter præciseres for at sikre, at de data, der indberettes, er ensrettede og dermed gavner formålet med tilsynets risikovurdering.

Andre bemærkninger retter sig mod, at nogle datapunkter omfatter oplysninger, der ikke er pligtige at indhente i henhold til hvidvaskloven, og som derfor ikke nødvendigvis registreres af virksomhederne. Ligesom der ikke ses at være en differentiering i forhold til forskellene i de omfattede virksomheder og personers størrelse og kompleksitet.

Finans Danmark opfordrer derfor til, at der indgås dialog om en præcisering af praktikken i datapunkterne med inddragelse af sektoren.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Høring

Høring over bekendtgørelse om indberetning af oplys-ninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde