Høringssvar til ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Publiceret 30-09-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkastet til ny
bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (”anbringelsesbekendtgørelsen”).

Finans Danmark støtter formålet med ændringen af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (”anbringelsesbekendtgørelsen”), der blandt andet skal tage højde for de senere års lave renteniveau og det deraf følgende lave afkast af fondes midler samt udfordringer med de gældende anbringelsesregler. De gældende regler er baseret på principper tilbage fra midten af 1980’erne, og de hindrer efter vores vurdering en hensigtsmæssig placering af kundernes midler til skade for kunderne, da det bagvedliggende hensyn om at beskytte de omfattede kundegrupper ikke længere fuldt ud tilgodeses. Vi hilser derfor overordnet ændringen af anbringelsesbekendtgørelsen særdeles velkommen, og vi kan støtte flere af de konkrete ændringer, der er foretaget i bekendtgørelsen.  

Det er dog meget problematisk, at man i udkastet har valgt at fastholde en række krav fra den eksisterende bekendtgørelse, som netop efter vores vurdering er nogle af hovedudfordringerne i den eksisterende regulering i forhold til at kunne sikre en hensigtsmæssig placering af kundernes midler. Det drejer sig primært om kravet til rentebærende obligationer og den manglende mulighed for at investere i UCITS, som kan anvende afledte finansielle instrumenter. 

 

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Høring

Høring over ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde