Høringssvar til lovforslag om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

Publiceret 16-12-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet bemærkninger til forslaget om lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Finans Danmark støtter formålet med lovforslaget, som er at skabe øget klarhed og overblik over reguleringen ved at udskille dele af lov om finansiel virksomhed i særskilte love. Lovforslaget er første led i opsplitningen af lov om finansiel virksomhed. Det er en proces, som har stor betydning for den finansielle sektor. Vi synes, at det er uheldigt, at der ikke har været en mere klar defineret proces fra start af, som har haft fokus på helheden i opsplitningsarbejdet. Desuden er det uheldigt, at branchen ikke har været tættere på processen for at være med til at sikre en som udgangspunkt målrettet og direktivnær regulering. Vi opfordrer derfor til, at der tages hensyn til det i det videre arbejde med opsplitningen af lov om finansiel virksomhed, og at branchen i højere grad inddrages i det arbejde. 

Lovforslaget implementerer EU-direktivet om tilsyn med investeringsselskaber. Hensigten med direktivet er at skabe en bedre balance mellem på den ene side fondsmæglerselskabernes aktiviteter og risici, og på den anden side de tilsynsmæssige krav de skal overholde. I den danske implementering videreføres en række danske særregler, og vi anerkender, at det i nogle tilfælde kan være relevant for at skabe et dansk level playing field på tværs af den finansielle sektor. Overordnet finder vi dog ikke, at der er fundet den rette balance i implementeringen af direktivet i forhold til, at fondsmæglerselskaber ikke opnår de lettelser, der er tiltænkt med direktivet.

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

Høring

Høring over forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde