Høringssvar til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringer, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love

Publiceret 30-11-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love.

Finans Danmark har kun enkelte specifikke bemærkninger til lovforslagets § 5 om ændring i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 6 om ændring i lov om investeringsforeninger m.v. og § 7 om ændring af hvidvaskloven, som følger af vores høringssvar.

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde