Høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning om betalingslovens § 63

Publiceret 17-08-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar vedrørende styrelsens kommende vejledning om betalingslovens § 63. Vejledningen skal bidrage til at skabe klare retningslinjer om sammenspillet mellem betalingslovens § 63 og anden lovgivning, herunder særligt hvidvaskloven. Finans Danmark byder den kommende vejledning velkommen.

I EU og Danmark har betalingsinstitutter krav på at få adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester. Et pengeinstitut kan dog opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår for adgangen. Det følger af betalingslovens § 63,  som gennemfører EU's 2. betalingstjenestedirektivs (PSD2) artikel 36.

Finans Danmark støtter 2. betalingstjenestedirektivs formål og byder konkurrence fra nye aktører velkommen. Samtidig arbejder Finans Danmarks medlemmer løbende og dedikeret for at bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet, og forhindre, at pengeinstitutternes systemer bliver misbrugt til dette. 

Finans Danmarks medlemmer har oplevet, at betalingslovens § 63 i praksis skaber en række problemstillinger, og at der er behov for at skabe klare retningslinjer om samspillet mellem betalingsloven og anden lovgivning, særligt hvidvaskloven. Vi byder derfor den kommende vejledning velkommen.

Det er for Finans Danmark afgørende, at Finanstilsynet inddrages tæt i udarbejdelsen af hele vejledningen, herunder særligt i relation til hvidvaskloven, men også i forhold til øvrige bestemmelser i betalingsloven og anden finansiel lovgivning, som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Finans Danmark mener, at særligt fire konkrete emner bør indgå i vejledningen:

  • Samspillet mellem betalingsloven og hvidvaskloven
  • De tre kriterier - objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår
  • Anvendelsesområde og rækkevidde for betalingslovens § 63
  • Proces og sanktioner

Louise Fjord

Chefkonsulent

Høringssvar

Finans Danmarks høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning om betalingslovens § 63

Høring

Høring over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning om betalingslovens § 63

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde