Høringssvar til Kommissionens konsultation om den kommende strategi for detailbetalinger i EU

Publiceret 29-06-2020
Høringssvar

Kommissionen har gennem en bred offentlig høring efterspurgt input til en kommende strategi for detailbetalinger i EU (retail payments strategy for the EU), som forventes offentliggjort i 3. kvartal af 2020. Kommissionens formål er at udarbejde en europæisk, strategisk vision der sikrer, at forbrugere og virksomheder opnår de fulde fordele ved et integreret marked, der tilbyder sikre, hurtige, brugervenlige og billige betalingsløsninger.

Den danske finansielle sektor er en af de mest digitale sektorer. Finans Danmark og vores medlemmer ønsker at bidrage aktivt til at bruge digitaliseringen til at skabe vækst og innovative løsninger til gavn for kunderne.

Finans Danmark byder derfor Kommissionen høring og strategiarbejde velkommen. Det er vigtig, at EU har et moderne, digitalt og velfungerende betalingsmarked, og EU bør være en digital frontløber – også på betalingsområdet.

Finans Danmark ønsker en strategi, der bygger bro mellem markedsdrevne initiativer og lovgivningsmæssige initiativer. For at forbedre det indre marked for betalinger bør strategien derfor bygge videre på eksisterende initiativer, som fx i Danmark og de øvrige nordiske lande har betydet, at straksbetalinger allerede er udbredt og meget populære blandt kunderne.

Kundernes efterspørgsel bør være i centrum for strategien, så kunderne gives mulighed for at betale med deres fortrukne løsninger, afhængigt af betalingssituationen. Finans Danmark støtter derfor udviklingen af standardiserede europæiske betalingsschemes og øget interoperabilitet mellem europæiske betalingssystemer, som fundament for et konkurrencedygtigt marked til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Louise Fjord

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde