Høringssvar til funktionen af Organised Trading Facilities (OTF)

Publiceret 01-12-2020
Høringssvar

Som et led i det igangværende MiFIDII/MiFIR Review har ESMA den 25. september 2020 udsendt en konsultation om funktionen af Organised Trading Facilities (OTF) med høringsfrist den 25. november 2020.

Finans Danmark har i sit høringssvar blandt andet udtrykt bekymring for, at konsultationen dækker over væsentligt mere end OTF’ere, herunder selve definitionen af multilateral handel, som beklageligvis foreslås ændret i meget vidtgående retning. En sådan ændring vil i givet fald kompromittere konkurrencen på værdipapirhandelsområdet i EU, hvilket vil øge kundernes omkostninger og mindske deres valgmuligheder. Finans Danmark foreslår en konkrete ændringer, som kan medvirke til at sikre konkurrencen i Europa.

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Finance Denmark response to ESMA consultation on the functioning of OTFs

Høring

Consultation Paper: On the functioning of Organised Trading Facilities (OTF)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde