Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om prismodeller for visse betalingsinstrumenter (Dankortet)

Publiceret 07-12-2020
Høringssvar

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt forslag til bekendtgørelse om prismodeller for visse betalingsinstrumenter i høring. Med udkastet til bekendtgørelsen foreslås der indført mulighed for en procentbaseret opkrævning hos betalingsmodtager af omkostningerne ved driften af Dankortsystemet, som alternativ til den eksisterende abonnementssats.

Betalingsmarkedet ændrer sig i disse år markant og hurtigt primært grundet den teknologiske udvikling og stor vækst i internethandlen. Udviklingen betyder, at forbrugerne og virksomhederne i stigende grad efterspørger flere betalingsløsninger, herunder ikke mindst mobilbetalinger. Samtidig udbydes betalingsløsninger i større grad på tværs af grænser, og konkurrencen fra udenlandske virksomheder er i disse år stigende.  

Finans Danmark mener, at udviklingen på betalingsmarkedet har overflødiggjort den danske særregulering af Dankortet. Finans Danmark ønsker generelt et betalingsmarked, der alene er underlagt europæisk regulering for at skabe lige konkurrencevilkår. Finans Danmark mener derfor, at der kan sættes et klart spørgsmålstegn ved, om det fortsat er hensigtsmæssigt at fastholde den særlige regulering af Dankortet.

Louise Fjord

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Finans Danmarks høringssvar til forslag til bekendtgørelse om prismodeller for visse typer af betalingsinstrumenter i henhold til § 123, stk. 4 og stk. 5, i lov om betalinger

Høring

Høring over forslag til bekendtgørelse om prismodeller for visse typer af betalingsinstrumenter i henhold til § 123, stk. 4 og stk. 5, i lov om betalinger

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde