Høringssvar til EU-Kommissionens udkast til delegeret retsakt på EU-taksonomiens tekniske screeningkriterier

Publiceret 23-12-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens udkast til delegeret retsakt på EU-taksonomiens tekniske screeningkriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Finans Danmark støtter arbejdet med at udvikle en fælles ramme i EU for bæredygtige aktiviteter, herunder de tekniske screeningkriterier. En fælles ramme er et vigtigt redskab til at sikre og igangsætte den grønne omstilling af økonomien, da den bl.a. er afgørende for, at investorer kan identificere miljømæssigt bæredygtige investeringer.

I høringssvaret kommenterer Finans Danmark specifikt på de tekniske screeningkriterier for bygninger og landbrug, som er centrale i den grønne omstilling. Finans Danmark mener, at de tekniske screeningkriterier for bygninger vil modvirke ønsket om flere investeringer i energieffektive bygninger og energirenoveringer af eksisterende bygninger. Og det vil blive en udfordring i forhold til at udvikle og udbyde grønne finansieringsmuligheder.

Tilsvarende på landbrug mener Finans Danmark, at de tekniske screeningkriterier skal gøres mere anvendelige i praksis, og at landbrugets bæredygtighed bør kunne opgøres på baggrund af reduktion i drivhusgasudledning per produceret enhed. Herudover bør grøn finansiering af landbruget kunne foretages ud fra en holistisk betragtning af landbrugets aktiviteter.

Finans Danmark fremhæver i høringssvaret, at der skal være fokus på at gøre taksonomien praktisk anvendelig, og at der skal være forudsigelighed i, hvordan og hvornår der sker tilpasning af de tekniske screeningkriterier. For at bevare sikkerheden og troværdigheden, når der bl.a. gives grønne lån til boligejere, er det vigtigt, at finansierede aktiviteter bevarer deres status som grønne i hele lånets løbetid.

Sandie Wrona

Økonomisk konsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til EU-Kommissionens udkast til delegeret retsakt på EU-taksonomiens tekniske screeningkriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

Høring

Sustainable finance – EU classification system for green investments

  1. Sustainable finance – EU classification system for green investments

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde