Høringssvar til EU-Kommissionens høring om Digital Finance

Publiceret 07-07-2020
Høringssvar

Kommissionen har gennem en bred offentlig høring efterspurgt input til en kommende strategi for Digital Finans i EU (EU digital Finance strategy), som forventes offentliggjort i 3. kvartal af 2020. Denne nye strategi vil bygge videre på den tidligere handlingsplanen for fintech fra 2018. Den har fokus på de digitaliseringen af den finansielle sektor og de seneste markedsudviklinger, som forventes at påvirke den finansielle sektor i fremtid.

Den danske finansielle sektor er en af de mest digitale sektorer. Finans Danmark og vores medlemmer ønsker at bidrage aktivt til at bruge digitaliseringen til at skabe vækst og innovative løsninger til gavn for kunderne.

Finans Danmark hilser Kommissionen høring og strategiarbejde velkommen. Vi støtter bestræbelserne på at udvikle teknologineutral lovgivning, der er horisontal og tilstrækkelig fleksibel til at beskytte alle forbrugere uanset nye teknologier eller produkter, der måtte opstå på markedet. Det gælder fx i forhold til kryptoaktiver.

Vi støtter fremme af en datadrevet finansiel sektor til gavn for EU's forbrugere og virksomheder. Det er imidlertid vigtigt, at Kommissionen anlægger en holistisk og horisontal tilgang snarere end en specifik tilgang til den finansielle sektor. En vigtig prioritet ville være at fremme øget samarbejde på tværs af grænserne og på tværs af sektorer. Det er klart at samarbejde i stigende grad er nødvendigt for en vellykket implementering af innovative teknologier, ikke mindst med hensyn til blockchain.

Endelig støtter vi initiativet om at fremme af rammerne for operationel modstandsdygtighed for finansielle tjenesteydelser og en harmonisering af reglerne i hele EU.

Mette Stürup

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde