Høringssvar til ESMAs konsultation om transaktionsrapportering og reference data i forbindelse med revision af MiFIDII/MiFIR

Publiceret 14-12-2020
Høringssvar

MiFIDII/MiFIR er under revision og Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMA’s høring ”MiFIR review report on the obligations to report transactions and reference data”.

Finans Danmark har i sit svar lagt vægt på det øgede omfang af transaktions rapportering og rapportering af reference data til også at indeholde instrumenter, som handels via SI’ere kan føre til et øget kompleksitet og omkostninger for SI’ere, hvilket i sidste ende kan føre til færre SI’ere.

Samlet set vurderes det, at der ikke er proportionalitet mellem omkostningerne til de øgede krav og den værdi, som den øgede rapportering vil give i forhold til markedsovervågningen.

Nikolaj Pilgaard

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Response Form to the Consultation Paper: MiFIR review report on the obligations to report transactionsand reference data

Høring

Consultation Paper: MiFIR review report on the obligations to report transactions and reference data

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde