Høringssvar til ESMAs konsultation om bl.a. gennemsigtighed på obligationsmarkederne i forbindelse med revision af MiFIDII/MiFIR

Publiceret 16-06-2020
Høringssvar

MiFIDII/MiFIR er under revision og Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMA’s høring “MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives”.

Finans Danmark har i sit svar lagt væk på, at det rigtige niveau af gennemsigtighed er en balancering mellem forskellige hensyn. Finans Danmark har et stort ønske om et harmoniseret gennemsigtighedsregime i Europa, da det nuværende, diskretionære regime for forsinket offentliggørelse af handler, giver ulige konkurrence blandt markedsdeltagerne.

Dog er det også helt centralt, at det nuværende høje niveau af gennemsigtighed på det danske realkreditmarked, som er et af de største Covered Bond markeder i verden, kan bevares. Regimet er i dag sikret ved en frivillig brancheaftale og Finans Danmark finder det centralt, at lokale initiativer til at fremme gennemsigtigheden også kan bevares fremadrettet.

 

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

Høringssvar

Response Paper: MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives

Høring

Consultation Paper: MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde