Høringssvar til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel mv.

Publiceret 09-10-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel m.v.

Formålet med ændring af bekendtgørelsen er sammen med ændring af bekendtgørelse om krav om nedskrivningsegnede passiver at implementere dele af BRRD II (Direktiv om kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet).

Som noget nyt i bekendtgørelsen fastsættes der krav for salg af nedskrivningsegnede passiver og andre lignende finansielle instrumenter til detailinvestorer. Instrumenterne har indtil nu ikke været omfattet af bekendtgørelsen. Kravene indebærer, at der blandt andet skal udføres egnethedstest. Ligesom det skal sikres, at detailinvestorers investering i de nedskrivningsegnede passiver ikke udgør en for stor andel af kundens portefølje.

Med høringsudkastet har Finanstilsynet lagt op til en forholdsvis direktivnær implementering af reglerne i BRRD, men ikke en 1:1 implementering af reglerne. Vi er derfor i vores høringssvar kommet med mindre forslag til ændring af ordlyden i den nye bestemmelse, så der opnås en mere direktivnær implementering.

Maria Birkvad

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel mv.

Høring

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde