Høringssvar til ændring til retsplejeloven om editionskendelser

Publiceret 27-11-2020
Høringssvar

Justitsministeriet har den 12. november 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods i høring.

I udkastet til ændring af retsplejeloven foreslås det, at der i loven indsættes en ny bestemmelse, hvorefter politiet for sager inden for hvidvaskområdet kan træffe afgørelse om editionskendelse over for finansielle virksomheder.

Dette er en ændring af den nuværende retstilstand, hvor editionskendelser som udgangspunkt skal ske ved retskendelse.

Finans Danmark har forståelse for de ressourcemæssige hensyn, der ligger bag lovforslaget, men er dog af den opfattelse, at udkastet til lovforslaget rejser nogle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar – ændring til retsplejeloven om editionskendelser

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods (Gennemførelse af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2024)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde