Høringssvar til ændring af likviditetsregler

Publiceret 27-11-2020
Høringssvar

EU-Kommissionen sendte 27. oktober 2020 et forslag til ændring af likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (LCR-forordningen) i høring.

Finans Danmark har givet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til ændring af LCR-forordningen, som tager sigte på at løse et overlap mellem LCR-likviditetskravet og krav til en likviditetsbuffer i direktivet om dækkede obligationer.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Response to the European Commission’s Consultation on amending the LCR Delegated Regulation

Høring

Amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council, with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde