Høringssvar: Revision af benchmarkforordningen

Publiceret 20-08-2020
Høringssvar

Finans Danmark har givet input til udarbejdelse af grund og nærhedsnotatet i forbindelse med EU-Kommissions forslag til en revision af benchmarkforordningen

Finans Danmark er overordnet positiv over for forslaget, hvis det kan være med til at give bedre juridisk sikkerhed i forbindelse med udfasningen af benchmarks herunder fx LIBOR.

Mere generelt finder vi desuden, at forslaget kan være brugbart i forbindelse med et ukontrolleret ophør af et benchmark, der ikke nødvendigvis er kritisk, men som også kan udgøre en risiko for den finansielle stabilitet i de enkelte medlemslande. I den forbindelse er det dog centralt, at eksisterende robuste fallback-bestemmelser respekteres således, at der ikke skabes usikkerhed omkring allerede indgåede kontrakter.

Forslaget medfører, at EU-Kommissionen får hjemmel til at beslutte, hvilket benchmark (og under hvilke betingelser), som skal erstatte et benchmark, der ophører. I den forbindelse finder vi, at det er vigtigt, at de nationale kompetente myndigheder også bør inkluderes som part i denne beslutningsproces.

 

Morten Frederiksen

Kontorchef

Høringssvar

Revision af benchmarkforordningen

Høring

Financial benchmarks (for interest rates, stock-exchange prices, exchange rates, etc.) – review of EU rules

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde