Høringssvar på Kommissionens høring om en fornyet strategi for bæredygtig finansiering i EU

Publiceret 18-09-2020
Høringssvar

Kommissionen offentliggjorde den 8. april 2020 en høring om opdatering af Kommissionens nuværende strategi for bæredygtig finansiering i EU. Høringen omfattede en lang række spørgsmål i relation til mulige fokusområder i den nye strategi.

Finans Danmark støtter Kommissionens fortsatte fokus på at igangsætte initiativer, der kan fremme en bæredygtig omstilling af økonomien i EU. Kommissionen har under den nuværende strategi igangsat og vedtaget en række initiativer for at fremme bæredygtige investeringer i EU. Dem støtter Finans Danmark.

Derudover er det vigtigt for Finans Danmark, at Kommissionens fornyede strategi har fokus på, at de nye krav spiller sammen og fungerer i praksis. Samtidig er der behov for at videreudvikle forskellige initiativer, f.eks. det fælles europæiske klassificeringssystem (taksonomi) for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan anses for miljømæssigt bæredygtige og dermed sikre en mere nuanceret tilgang til bæredygtighed. Et vigtigt fokus er også at skabe adgang til bæredygtigt data, fx ved at etablere en europæisk platform. 

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Anne Reinhold

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde