Høringssvar på Finanstilsynets høring om udkast til bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

Publiceret 27-04-2020
Høringssvar

Finanstilsynet har den 26. marts 2020 sendt bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS i høring.

I høringssvaret støtter Finans Danmark de foreslåede ændringer, som anses for at sikre en mere direktivnær regulering af oplysningsforpligtelser i prospekter for danske UCITS. I høringssvaret opfordrer Finans Danmark bl.a. til en tydeliggørelse af, hvilke oplysningskrav der gælder om henholdsvis investeringsforvaltningsselskaber og administrationsselskaber, som administrerer en dansk UCITS.

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar over bekendtgørelse om oplys-ninger i prospekter for danske UCITS

Høring

Høring over bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde