Høringssvar på Finanstilsynets høring om bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark

Publiceret 12-06-2020
Høringssvar

Finanstilsynet har den 24. april 2020 sendt bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark i høring.

I høringssvaret støtter Finans Danmark de foreslåede ændringer, som bl.a. skal sikre en mere direktivnær regulering. I høringssvaret opfordrer Finans Danmark bl.a. til en tydeliggørelse af reglerne om danske feederfondes investeringer samt de nye dokumentationskrav til tredjelands forvaltere.   

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar over bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde